ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντικατάσταση μπαταριών σε UPS υποσταθμών στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 217/9186 εισήγηση του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων , έως 21/03/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην αντικατάστασση μπαταριών σε UPS υποσταθμών, ως ακολούθως:

 1. 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ UPS SICON DIGYS 12V,55Ah (YΣ 9) ποσοτ. 38 τεμ.
 • · . ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ lead-acid
 • · .ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (maintenance free)
 • · .ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΩΝ
 • · .ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (χρηση σε UPS)
 • · .ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
 • · .ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ,ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS.
 1. 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ UPS Liebert Hipulse 12V,7Ah (ΥΣ TENIΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ) ποσοτ.20 τεμ.
 • · ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Lead-acid
 • · KΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (maintenance free)
 • · ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΩΝ
 • · ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (ΧΡΗΣΗ ΣΕ UPS)
 • · ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
 • · ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ,ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS
 1. 3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ UPS SICON DIGYS 12V,18Ah (TP7)

Ποσοτ. 35 τεμ.

 • · ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ Lead-acid
 • · KΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (maintenance free)
 • · EΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 χρόνων
 • · ΒΑΘΙΑΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ (χρηση σε UPS)
 • · ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ
 • · ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ,ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 21/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 217/9186.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ