ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενοικίαση παλετοφόρου ( αυτοκινούμενη πλατφόρμα ανύψωσης) , σύμφωνα με την αριθμ. 311/9138 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ-Ε της Διεύθυνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του Ο.Α.Κ.Α. , έως 01/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην ενοικίαση παλετοφόρου (αυτοκινούμενη πλατφόρμα ανύψωσης) για εργασία σε ύψος 10 μέτρων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών το οποίο θα καθορισθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 01/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 311/9138.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773 κα Μαλανδράκη.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ