ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 10/04/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αρ. Πρ.:342/9130

14PROC001981056

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή και ελαιοχρωματισμό των εξωτερικών πίλαρ φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την αριθμ. 342/9130 εισήγηση του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, έως 17/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή και ελαιοχρωματισμό των εξωτερικών πίλαρ φωτισμού στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

Τεχνική περιγραφή εργασιών για επισκευή και ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών πίλαρ φωτισμού στον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ

( Εισήγηση αρ. 9130/26.2.2014 )

Το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

 • Επισκευές (όπου απαιτείται) στις βάσεις θεμελίωσης, στις πόρτες και στις κλειδαριές των κιβωτίων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (πίλαρ).
 • Συντήρηση των κιβωτίων που περιλαμβάνει τις εργασίες:

1.Τρίψιμο και απομάκρυνση της σκουριάς και της παλιάς μπογιάς

2.Βάψιμο με αντισκωριακό αστάρι προστασίας από την οξείδωση και

3.Τελικό βάψιμο με δύο στρώσεις χρώματος όμοιο με το υπάρχον.

Ακολουθεί πίνακας καταγραφής των πίλαρ που θα επισκευασθούν.

 1. Πίνακας φωτισμού 2 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 2. Πίνακας φωτισμού 4 : Έχει υποστεί οξείδωση, δεν έχει πόρτα, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου. Διαστάσεις πόρτας: 94 cm X 118cm X 1,5 cm.
 3. Πίνακας φωτισμού 7 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 4. Πίνακας φωτισμού 8 : Ελέγχτηκε και είναι εντάξει
 5. Πίνακας φωτισμού 9 :Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο. (Τένις)
 6. Πίνακας φωτισμού 10 :Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 7. Πίνακας φωτισμού 11 :Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 8. Πίνακας φωτισμού 12 : Χρειάζεται κλειδαριά
 9. Πίνακας φωτισμού 13 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 10. Πίνακας φωτισμού 14 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 11. Πίνακας φωτισμού 15 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 12. Πίνακας φωτισμού 16 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 13. Πίνακας φωτισμού 17 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 14. Πίνακας φωτισμού 18 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 15. Πίνακας φωτισμού 20 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 16. Πίνακας φωτισμού Π.Χ. 2 : Δεν έχει πόρτες, έχει υποστεί οξείδωση. Διαστάσεις πορτών αριστερά : 59cm X 155cm X 2cm

Διαστάσεις πορτών δεξιά : 46,5cm X 155cm X 2cm

 1. Πίνακας φωτισμού 26 : Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου.
 2. Πίνακας φωτισμού 27 : Έχει υποστεί οξείδωση, έχει χαλάσει η πόρτα, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου. Διαστάσεις πόρτας : 94cm X 118cm X 1,5 cm
 3. Πίνακας φωτισμού 29 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 4. Πίνακας φωτισμού 30 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 5. Πίνακας φωτισμού 31 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 6. Πίνακας φωτισμού 33: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται κλειδαριά, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου.
 7. Πίνακας φωτισμού 34: Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου.
 8. Πίνακας φωτισμού 35 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται κλειδαριά, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου.
 9. Πίνακας φωτισμού 36: Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου.
 10. Πίνακας φωτισμού 37: Έχει υποστεί οξείδωση, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου
 11. Πίνακας φωτισμού 38: Έχει υποστεί οξείδωση, έχουν χαλάσει οι πόρτες. Διαστάσεις πορτών αριστερά : 59cm X 155cm X 2cm

Διαστάσεις πορτών δεξιά : 46,5cm X 155cm X 2cm

 1. Πίνακας φωτισμού 39 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται κλειδαριά, θέλει και στήριξη τσιμέντο δαπέδου.
 2. Πίνακας φωτισμού 41 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 3. Πίνακας φωτισμού 42 : Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 4. Μπάρα Υ.Σ 10: Έχει υποστεί οξείδωση, χρειάζεται τρίψιμο, μίνιο και βάψιμο.
 5. Πίλαρ Υ.Σ 8 : Πόρτες – επιδαπέδιους εσωτερικούς σύρτες
 6. Πίλαρ Υ.Σ 9 : Πόρτες – επιδαπέδιους εσωτερικούς σύρτες
 7. 2 πίλαρ ΤΕΡΝΑ – εκδηλώσεων ( Κεντρικό Στάδιο) : Στήριξη με τσιμέντο – Πίλαρ (θύρα 17) θέλει πόρτες (3 τεμ.) & Πίλαρ ( θύρα 35) θέλει πόρτα με κλειδαριά και στήριξη.
 8. Πίνακας φωτισμού Δυτική είσοδος ΟΑΚΑ ( Λ. Κύμης) πλησίον Pavillion χώρος Parking: Πόρτα με κλειδαριά ασφαλείας και βάψιμο.
 9. Πίνακας φωτισμού χώρος γραφείων ΑΚΤΩΡΑΣ Βόρεια πλευρά Τένις ( οδός Αρτέμιδος): Πόρτα, κλειδαριά, βάψιμο.
 10. Πίλαρ φωτισμού στην δυτική ράμπα εισόδου του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών.
 11. Υ.Σ.1 : Επισκευή εισόδου καταπακτής (μεντεσέδες-βάψιμο).

Για την εκτίμηση της εργασίας και την κατάθεση αναλυτικής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους, κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψή τους στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να τους υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία οι απαραίτητες εργασίες.

Όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών καθώς και η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που θα απαιτηθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει από το χώρο εργασιών όλα τα άχρηστα υλικά που θα προκύψουν

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 17/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 342/9130

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Για κάθε πληροφορία που αφορά το τεχνικό μέρος μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Μαλανδράκη στο τηλ. 210-6834773.

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ