ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/04/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή εκτυπωτών του εργαστηρίου DOPING της Δνσης ΕΚΑΕ του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 28/9282 εισήγηση του τμήματος DOPING , έως 23/04/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή εκτυπωτών του εργαστηρίου DOPING του Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία:

1) S/N CNS 1B04358

2) S/N CNC W6CF2SL

3) S/N CNK 1C62039

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/03/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 28/9282.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Για την πληρωμή σας απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (για ποσά άνω των 1500€).-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834569.-

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ