ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Κ

Αριθμ.Πρωτ.: 275/9458

ΑΔΑ: ΒΙΗΤ469Η3Π-ΟΨ3

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΑΔΑΜ:14PROC001993641

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9458 έως 08.05.14)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία ανίχνευσης διογκωτικών πλάσματος, από το εργαστήριο του DOPING :
  • 2τεμ. ABX-pentra Glucose HPCP, (cod. Α11Α01667) 8κασ./συσκ.
  • 1τεμ. Sample Tip, (cod. T80-78343) 3τεμ./συσκ.
  • 1τεμ. Reagment Tip, (cod. T80-77347) 5τεμ./συσκ.
  • 1τεμ. Reagment Bottles, (cod. R10.3462.6) 100bottles(10ml)/συσκ.
  • 1τεμ. Cuvette Segment, (cod. A11A01485) 500τεμ./συσκ.
  • 1τεμ Tip Cleaner Solution100mL , (cod. RO.1042282D) 3τεμ./συσκ.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ΑΒΧ PENTRA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.05.14.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 275/9458

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ