ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Κ

Αριθμ.Πρωτ.: 267/9468

ΑΔΑ: ΒΙΗ3469Η3Π-Τ9Β

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΑΔΑΜ:14PROC001993255

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9468 έως 08.05.14)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια στο εργαστήριο του DOPING :
  • 50πακx30τεμ Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE) C18, 500mg, 6mL.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ISOLUTE).

Η προμήθεια αφορά την Ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους, θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά σε ένα χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.05.14.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 273/9468

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ