ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 02/05/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση υλικών για την εκδήλωση «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ FERRY” στις 11.05.2014 στον Περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ , σύμφωνα με την αριθμ. 386/8350, εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 09/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την τοποθέτηση υλικών, για την Εκδήλωση «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ FERRY» που θα γίνει στον Περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ στις 11.05.2014, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

1) Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης σε ουρητήρια. Τεμ. 6

2) Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης σε νιπτήρες. Τεμ. 6

3) Τοποθέτηση μπαταριών σε νιπτήρες . Τεμ. 6

Τα υλικά θα παραδοθούν από το ΟΑΚΑ. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα επιστραφούν στο ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 09/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 386/8350.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ