ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 02/05/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή αντλίας-μοτερ στη γέφυρα θερμού νερού Ανοιχτού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 387/9197 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 09/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την επισκευή αντλίας-μοτερ, Μοτέρ ΒΗΛΜΑ 40ΗP , Αντλία LDP O2=215m3/h.

H επισκευή αφορά τα ρουλεμάν και ότι άλλο απαιτηθεί για την πλήρη και καλή λειτουργία τους

Τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων των υλικών στο ΟΑΚΑ, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 09/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 387/9197.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ