Μαρούσι, 08/10//2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Καρασούλης  Βασίλης

ΤΗΛ.: 210 – 6834569

                  

Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους,

1η    Aνάρτηση στην Ιστοσελίδα

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την προμήθεια αναλωσίμου γραφικής ύλης  (αρ.εισηγ. 912/9796, έως τις 15-10-2013).

Το κρατικό Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»   ενδιαφέρεται άμεσα  για την  προμήθεια της παρακάτω αναλωσίμου γραφικής ύλης, για όλες τις εγκαταστάσεις, εκτός από το Doping και το ΕΚΑΕ   :

 

 • 150 τεμάχια- Στυλό  μπλε
 • 12   τεμάχια- Μολύβια
 • 24  τεμάχια- Μαρκαδοράκια μπλε
 • 12   τεμάχια- Μαρκαδοράκια  μαύρα
 • 170 τεμάχια- Κλασέρ  μεγάλα
 • 20   τεμάχια-  Συνδετήρες
 • 20   τεμάχια- Διορθωτικά  Σετ
 • 3.000 τεμάχια- Ζελατίνες με τρύπες
 • 50   τεμάχια- Ντοσιέ με λάστιχο
 • 50   τεμάχια- Ντοσιέ με έλασμα
 • 10  τεμάχια- Ανταλλακτικά συρραπτικού (ro- ma) 2000-64

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 912/9796.

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834569.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ