ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 14/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001990435

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή συστήματος κατάσβεσης στον Υ.Σ του Τένις, σύμφωνα με την αριθμ. 357/6802 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 23/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην επισκευή συστήματος κατάσβεσης στον Υ.Σ. του Τένις σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ CO2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Α. ΜΗΚΟΣ = 0,5m

Β. RACOR (ΑΚΡΑ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ: 3/8 R2 DUNLOR – 7/8΄΄

Γ. ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ: 7/8 UNF ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ ΘΗΛΥΚΟ ½ BSP ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ

30 ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000,00
ΠΥΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΑΥΡΟΥΣ

8 ΤΕΜΑΧΙΑ 600,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΦΙΑΛΩΝ ΠΙΛΟΤΟΥ

2 ΤΕΜΑΧΙΑ 10,00

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 23/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 357/6802.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ