ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

 

Μαρούσι 15.04.2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Αριθμ.Πρωτ: 273/9460

14PROC001992934

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Ενζύμων, για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9460. έως 25.04.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 7x25mL β-GLUCURONIDASE arylsulfotase from Helix Pomatia.

Η προμήθεια αφορά την Ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους, θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά σε ένα χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.04.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 273/9460.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ