ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 25/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

14PROC001996606

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Υποχλωριώδoυς Νατρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 368/9332 εισήγηση του Κολυμβητηρίου, έως 29/04/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια Υποχλωριώδους Νατρίου για την κάλυψη αναγκών του Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την περιγραφή που ακολουθεί:

ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ με ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ( μετά από συνεννόηση με το Κολυμβητήριο) για το χρονικό διάστημα 16/04/2014 – 31/05/2014 ( 18 δεξαμενές )

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 29/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 368/9332.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Θεοφάνης στο τηλ. 210-6850200

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ