ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 29/04/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την μετατροπή της εισόδου των ηλεκτρικών αντιστάσεων του μπόϊλερ του Προπονητηρίου από 3΄΄ σε 5΄΄, σύμφωνα με την αριθμ. 376/8346 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 06/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

Μετατροπή της εισόδου των ηλεκτρικών αντιστάσεων ( 6 τεμάχια )

των μπόϊλερ του Προπονητηρίου από 3΄΄ σε 5΄΄

Συγκεκριμένα οι εργασίες θα περιλαμβάνουν:

α) Προσαρμογή ανοίγματος φλάντζας από 3΄΄ σε 4΄΄

β) Τοποθέτηση ειδικού εξαρτήματος συγκόλλησης χωρίς βαφή 5΄΄ Χ 4΄΄ το οποίο θα συνδέει φλάντζα με μπόϊλερ

γ) Προσαρμογή της οπής του μπόϊλερ στις νέες διαστάσεις ( 5΄΄)

δ) Τοποθέτηση και σύνδεση των 6 αντιστάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 06/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 376/8346.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ