ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Κ

Αριθμ.Πρωτ.: 355/9452

ΑΔΑ: ΒΙΗΤ469Η3Π-Ζ3Φ

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΑΔΑΜ:14PROC001992603

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9452 έως 07.05.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία ανίχνευσης της Ερυθροποιητίνης στο εργαστήριο του DOPING :

 
  • 3 συσκ. NOVABLOT electrode paper (code 80-1106-19)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου AMERSHAM/GE)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.05.14.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 355/9452

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ