ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 07/05/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή και τοποθέτηση A/C τύπου ντουλάπας 48.000 BTU μάρκας MEDIA στον χώρο δειγμάτων στο Doping – Control, σύμφωνα με την αριθμ. 377/6759 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 14/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην:

1. Επισκευή και τοποθέτηση A/C τύπου ντουλάπας 48.000 BTU μάρκας MEDIA στον χώρο δειγμάτων στο Doping – Control

2. Επισκευή εσωτερικής μονάδας τύπου κασέτας στον χώρο 1.10C στο Doping – Control

Η επισκευή έχει να κάνει με την αγορά και τοποθέτηση εκτονωτικής βαλβίδας εσωτερικής μονάδας με κωδικό:FXYFP80KB7V19

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 14/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 377/6759.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ