ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 16/05/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή στην ανακυκλοφορία Ρ2 του κλειστού Κολυμβητηρίου, σύμφωνα με την αριθμ. 398/9198 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 23/05/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την επισκευή ζεύγους αντλίας – μοτερ ανακυκλοφορίας της Ρ2. , σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Επισκευή ζεύγους αντλίας-μοτέρ ανακυκλοφορίας της Ρ2.

Τύπος Αντλίας:

SPECU-PUMPEN

TYPE 125/250 Fm

HP 15mWS , u 1470 1/min , Q 230 m2/h, Bi 04

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 23/05/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 398/9198.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ