ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/05/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έκτακτη εργασία εξ αιτίας προβλήματος στη θέρμανση των δεξαμενών του ανοιχτού Κολυμβητηρίου,

σύμφωνα με την αριθμ. 396/6852 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 05/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προέβη σε έκτακτη εργασία για την αντιμετώπιση προβλήματος στην θέρμανση των δεξαμενών του Ανοιχτού Κολυμβητηρίου και ιδιαίτερα με την Ρ8 (baby), σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Προμήθεια και τοποθέτηση αντικραδασμικού συνδέσμου DN 125 στην αντλία της γέφυρας θερμού νερού του ανοιχτού Κολυμβητηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 396/6852.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ