ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης Μαρούσι 28/05/2014

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον φωτισμό Περιβάλλοντα Χώρου, σύμφωνα με την αριθμ. 427/8684 εισήγηση του τμήματος Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, έως 05/06/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια:

Λάμπες HQI-TS ISOW ( 50 τεμάχια )

Ενδεικτικός τύπος:OSRAMHQI=TS

150 W/NDL EXCELLENCE

NEUTRAL WHITE DELUXE

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο mail:oakasup@otenet.gr, μέχρι 05/06/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 427/8684.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762

Οι προδιαγραφές που αφορούν τον φωτισμό φθορισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/32/EG της ΕΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν CE. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω:

 

Α.- Για παραγγελία λαμπτήρων:

  • Κατάργηση όλων των αποχρώσεων 33 και 54
  • Μεγαλύτερη απόδοση σε lm/W

Ελάχιστη απόδοση σε lm/W

18W lm/W >67

36W lm/W >67

58W lm/W >69

  • Χρωματική απόδοση Ra>80
  • Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1
  • Καταργούνται αρχικά οι επιμήκεις λαμπτήρες Φ 26mm και Φ 16mm. Από το 2012 καταργούνται και οι επιμήκεις Φ 28mm.

 

Β.- Σε περίπτωση παραγγελίας νέων φωτιστικών φθορισμού αυτά πρέπει να διαθέτουν:

  • Λαμπτήρες TL5
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης

 

Γ.- Για αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού (τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με νέα) απαιτούνται:

  • Λαμπτήρες της παραγράφου Α
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 ή στο email:oakasup@otenet.gr μέχρι 15/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 333/8678.

– Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες κ. Γεωργάκης στο τηλ. 210-6834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ