ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 17/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας καλωδίων για τροφοδοσία ΠΙΛΑΡ ΠΦ3 στο Περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 54/6503 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 3/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην:

  1. Αγορά καλωδίου για αποκατάσταση κλεμμένων στην περιοχή του ΥΣ ΤΡ1 (είσοδος από Κύμη). ΝΥΥ 5Χ25 , 30m
  2. Σύνδεσμοι ρητίνης 3Μ για καλώδια ΝΥΥ 5Χ25 με όλα τα απαραίτητα υλικά (καλούπι, ρητίνη, συνδετήρες κλπ) 2 τεμχ.
  3. Θερμοσυστελλόμενοι σύνδεσμοι 3Μ για υδατοστεγή σύνδεση καλωδίων ΝΥΥ 5Χ25, 2 τεμχ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 3/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 54/6503.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ