ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι , 26/07/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης των σπασμένων πλακών ομβρίων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 431/5690 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 05/08/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση των σπασμένων πλακών ομβρίων υδάτων στον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 431/5690 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ και συγκεκριμένα:

  1. Προμήθεια και μεταφορά πλακών από οπλισμένο σκυρόδεμα για τα κανάλια ομβρίων υδάτων του περιβάλλοντος χώρου διαστάσεων περίπου 57Χ33Χ7εκατ. Τμχ. 100
  2. Αντικατάσταση των σπασμένων πλακών ομβρίων υδάτων, τμχ.30 (θα χρησιμοποιηθούν πλάκες από την προμήθεια των 100τμχ.)

Σημ. Οι προσφέροντες θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο για να λάβουν γνώση των κατασκευαστικών λεπτομεριών των πλακιδίων και της στήριξης αυτών, κατόπιν ραντεβού με την υπεύθυνη του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ κα Μαλανδράκη Ε. στο τηλ. 2106868172. Η τιμή στην προσφορά θα είναι ανά τεμάχιο για την προμήθεια και ανά τεμάχιο για αντικατάσταση.

Στην περίπτωση τυχόν πρόκλησης ζημιών, ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 05/08/2016 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 431/5690.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868172

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ