ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 16/03/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης Φωτισμού Ασφαλείας (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ) στο Στέγαστρο ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ στο Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αριθμ. 94/6504 εισήγηση του τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , έως 24/03/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση του φωτισμού ασφαλείας (ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ) στο Στέγαστρο ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ, με την αγορά:

  1. Αγορά Φωτοκυττάρου ελέγχου φωτισμού IP54 (ενδεικτικός τύπος STEINEL-NIGHT MATIC 2000), τεμχ. 5
  2. Αγορά εκκινητών (IGNITOR) για φωτιστικό HPI(T) 250-400W (ενδεικτικός τύπος PHILIPS IGNITOR SI 51), τεμχ. 10

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 24/03/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 94/6504.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ