ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

                                                                                             Μαρούσι ,  17/01/2018

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης λειτουργίας moter θέρμανσης Κλειστού Γυμναστηρίου  Αθλοπαιδιών στο Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 836/6234  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  29/01 /2018.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην αποκατάσταση λειτουργίας moter θέρμανσης του Κλειστού Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών  με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως ακριβώς περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 836/6234 υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:

Α. επισκευή αντλίας 1Β (τμχ.1) για τη θέρμανση του Κλειστου Γυμναστηρίου Αθλοπαιδιών. Εργασίες :1.Αποξήλωση μοτέρ 2.Αντικατάσταση Ρουλεμάν Μοτέρ 3.Αντικατάσταση Μηχανικού Στυπιοθλίπτη 4. Ζυγοστάθμιση Φτερωτής Αντλίας 5. Αναγόμωση Αξονα Μοτέρ 6.Παράδοση σε λειτουργία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :

Μάρκα Μοτέρ :ΒΗΛΜΑ Ισχύς:5KW  ΣΤΡΟΦΕΣ:1450rpm

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές  προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  29/01/2018, στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  836/6234.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ