ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού                                     Μαρούσι, 27/10/2017

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης λειτουργίας αντλίας ομβρίων στο υποσταθμό ΤΡ4 του Κεντρικού αντλιοστασίου στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 743/16965  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  την Τρίτη  7/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην  αποκατάσταση λειτουργίας  αντλίας ομβρίων ευρισκόμενη στο Κεντρικό αντλιοστάσιο ΤΡ4 του περιβάλλοντα χώρου του Ο.Α.Κ.Α.  , σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 743/16965 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
 Επισκευή αντλίας όμβριων ευρισκόμενη στον υποσταθμό TP4 του περιβάλλοντος χώρου.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Αποξήλωση  αντλίας
  2. Αντικατάσταση Ρουλεμάν Αντλίας
  3. Αντικατάσταση μηχανικού στυπιοθλίπτη
  4. Ζυγοστάθμιση φτερωτής αντλίας
  5. Αναγόμωση άξονα μοτέρ
  6. Παράδοση εν λειτουργία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντλίας – Μοτέρ

Οίκος: Grundfos

Ισχύς: 5,5 Hp

Στροφές: 1440 rpm

Tαση: 380 V

1

 

ΤΕΜ

 

750 €

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αποκατάσταση λειτουργίας   αντλίας ομβρίων στον υποσταθμό  TP4. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     750€ +  (Φ.Π.Α. 24%) =930  €
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου στο Ο.Α.Κ.Α. στο ΦΑΧ. 2106834021 μέχρι  την Τρίτη

7/11/2017, στις  οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 743/16965.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.- Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ