ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 23/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου                               17PROC002131060

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αποκατάστασης λειτουργίας μοτέρ-αντλίας ψύξης στο Κλειστό Κολυμβητήριο του   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 734/16956  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  την Παρασκευή  3/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση λειτουργίας μοτέρ-αντλίας ψύξης του Κλειστού Κολυμβητηρίου , σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 734/16956 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
 Επισκευή αντλίας Νο 27 που χρησιμοποιείται για την   ψύξη του Κλειστού Κολυμβητηρίου  του ΟΑΚΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Αποξήλωση μοτέρ – αντλίας
  2. Αντικατάσταση Ρουλεμάν Μοτέρ
  3. Αντικατάσταση Ρουλεμάν Αντλίας
  4. Αντικατάσταση μηχανικού στυπιοθλίπτη
  5. Ζυγοστάθμιση φτερωτής αντλίας
  6. Περιέλιξη ρότορα μοτέρ
  7. Αναγόμωση άξονα μοτέρ
  8. Παράδοση εν λειτουργία.

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντλίας – Μοτέρ

 

Τύπος αντλίας: F 200/330

Μάρκα αντλίας: Δράκος – Πολέμης

Παροχή: 635 m3h

Τύπος Μοτέρ: F 280S04

Μάρκα Μοτέρ:ΒΗΛΜΑ

Ισχύς: 75 HP

Στροφές: 1.480 rpm

    

1

 

ΤΕΜ

 

1.800 €

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αποκατάσταση λειτουργίας  μοτέρ – αντλίας  ψύξης του Κλειστού Κολυμβητηρίου
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     1.800  € + 432 € (Φ.Π.Α. 24%) = 2.232  €

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  στο ΦΑΧ. 2106834021 μέχρι  την Παρασκευή 3/11/2017, στις  οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 734/16956.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ