ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι , 23/10/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

            κ. Κων/να Παπαγιαννίδου      17PROC002130822

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αποκατάστασης λειτουργίας μοτέρ-αντλίας ψύξης στο Κλειστό Κολυμβητήριο του   Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ. 735/16954  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ εγκαταστάσεων,  έως  την Παρασκευή  3/11/2017.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση λειτουργίας μοτέρ-αντλίας ψύξης του Κλειστού Κολυμβητηρίου , σύμφωνα με το υπ’ αριρθ. 735/16954 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του   αρμόδιου τμήματος Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΡΟΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ
 Επισκευή αντλίας Β που χρησιμοποιείται για την   ψύξη του Κλειστού Γυμναστηρίου  του ΟΑΚΑ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1. Αποξήλωση μοτέρ – αντλίας
  2. Αντικατάσταση Ρουλεμάν Μοτέρ
  3. Αντικατάσταση Ρουλεμάν Αντλίας
  4. Αντικατάσταση μηχανικού στυπιοθλίπτη
  5. Ζυγοστάθμιση φτερωτής αντλίας
  6. Παράδοση εν λειτουργία.

7.   Αναγόμωση άξονα μοτέρ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντλίας – Μοτέρ

 

Τύπος αντλίας: F 200/330

Μάρκα αντλίας: Δράκος – Πολέμης

Παροχή: 635 m3h

Τύπος Μοτέρ: F 280S04

Μάρκα Μοτέρ:ΒΗΛΜΑ

Ισχύς: 75 HP

Στροφές: 1.480 rpm

    

1

 

ΤΕΜ

 

1.800,00 €

 

 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Αποκατάσταση λειτουργίας  μοτέρ – αντλίας  ψύξης του Κλειστού Γυμναστηρίου 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     1.800,00  € + 432,00 € (Φ.Π.Α. 24%) = 2.232,00  €

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  στο ΦΑΧ. 2106834021 μέχρι  την Παρασκευή 3/11/2017, στις  οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 735/16954.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

                                                              ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                  ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ