ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  21/09/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αποκατάστασης των αποδυτηρίων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟΥ στο  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  , σύμφωνα με την αριθμ. 610/17196 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως την Τρίτη  3/10/2017 .-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει  σε εργασίες  αποκατάστασης δύο (2) αποδυτηρίων στο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ και συγκεκριμένα εργασίες που αφορούν στην αποκατάσταση όπου απαιτείται και τον επαναχρωματισμό των επιφανειών (τοίχων και οροφής) αυτών ,  όπως στο  υπ’ αρ. 610/17196 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών και των τεχνικών προδιαγραφών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  λεπτομερώς περιγράφεται:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ελαιοχρωματισμοί στα αποδυτήρια του Προπονητηρίου)

 

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση όπου  απαιτείται  και τον  επαναχρωματισμό των επιφανειών (τοίχων και οροφής)  σε δύο αποδυτήρια του Προπονητηρίου  διαστάσεων 3,7Χ6,7m  με την παρακάτω διαδικασία:

  1. Αποκατάσταση των επιφανειών

1.1. Στις επιφάνειες με μούχλα θα προηγηθεί καλός καθαρισμός με ειδικό αντιμουχλικό μυκητοκτόνο διάλυμα, πλύσιμο και στέγνωμα της επιφάνειας.

1.2. Στις επιφάνειες που το χρώμα έχει φουσκώσει και ξεφλουδίσει θα προηγηθεί η απομάκρυνση του αποφλοιωμένου χρώματος με σπάτουλα ή βούρτσα και  γυαλόχαρτο και στη συνέχεια θα στοκαριστεί όπου χρειαστεί.

  1. Τρίψιμο με γυαλόχαρτο και αστάρωμα  των επιφανειών με αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι.
  2. Βάψιμο με μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα σε καθαρές και στεγνές επιφάνειες και σε απόχρωση όμοια με την υπάρχουσα. Στις επιφάνειες που έχουν επισκευαστεί ο ελαιοχρωματισμός θα γίνει σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι πλήρους ομοιοχρωμίας με την υπόλοιπη επιφάνεια.

 

Γενικά

Τα υλικά  και τα εργαλεία που θα απαιτηθούν για τις παραπάνω εργασίες  θα βαρύνουν τον εργολήπτη, θα είναι δε συμβατά με τις επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να εφαρμοστούν.

Τα χρώματα που χρησιμοποιηθούν θα είναι άριστης  ποιότητας  αναγνωρισμένου εργοστασίου και  να αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στο πλύσιμο με τα συνηθισμένα απορρυπαντικά.

Η εφαρμογή των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του εργοστασίου παραγωγής, τις προδιαγραφές του παρόντος και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.

Στην προσφορά  θα πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά τα συγκεκριμένα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για έγκριση αυτών από την Υπηρεσία.

Η τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εργασιών  και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο ώστε να τους υποδειχθούν οι επιφάνειες  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ