ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  19/06/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης σπασμένων φωτοχειμάρρων στον περιβάλλοντα χώρο του  Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» , σύμφωνα με την αριθμ. 431/17170 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως  30/06/2017.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην αποκατάσταση σπασμένων φωτοχειμάρρων στον περιβάλλοντα χώρο όπως ακριβώς στο υπ’ αρ. 431/17170 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αναλυτικά περιγράφεται:

  1. Μεταφορά τζαμιών επιδαπέδιου φωτισμού από τις υπό κατάργηση φωτοσειρές και τοποθέτησή τους στον Περιβάλλοντα χώρο , τμχ. 20.
  2. Τοποθέτηση κόντρα πλακέ θαλάσσης στα σημεία που θα αφαιρεθούν τα τζάμια , τμχ. 20.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι  30/06/2017

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  431/17170.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ