ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                        Μαρούσι ,  13/06/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκατάστασης λειτουργίας κλιματιστικού που εξυπηρετεί το χώρο UPS και μπαταριών στο εργαστήριο ΝΤΟΠΙΝΓΚ  στο Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης», σύμφωνα με την αριθμ.  429/6230  εισήγηση του τμήματος  Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,  έως  26/06/2017.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2.000,00€ πλεον ΦΠΑ.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην αποκατάσταση της λειτουργίας κλιματιστικού  που εξυπηρετεί το χώρο UPS και μπαταριών στο εργαστήριο ΝΤΟΠΙΝΓΚ όπως στο υπ’ αριθμ. 429/6230 υπηρεσιακό σημείωμα του αρμοδίου τμήματος  Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  αναλυτικά περιγράφεται:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.
1

 

 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ DAIKLIN ΤΥΠΟΥ RXWP 125 L7W1

§  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

§  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ

§  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΡΕΟ

§  ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1 TEMAXIO

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  καταθέσουν ή να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές   στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ  ή με φαξ στον αριθμό 2106834021  μέχρι τις 26/06/2017 , στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 429/6230.  

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762         

 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

      ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ