ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι, 14/11/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς, τοποθέτησης και αντικατάστασης κρυστάλλων και τζαμιών στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ( σαλόνι Κλειστού Κολυμβητηρίου, αρένα Ποδηλατοδρομίου ), σύμφωνα με την αριθμ. 721/7030 εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , έως 25/11/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει :

  1. στην αγορά και τοποθέτηση διπλών κρυστάλλων για πόρτες αλουμινίου , 3 τμχ., διαστάσεων 80Χ2.20cm (περίπου) και
  2. αγορά και αντικατάσταση (1 τμχ.) διαμορφωμένου τζαμιού τρίπλεξ πάχους 2,00cm (διπλό 10+10) διαστάσεων 2.10Χ1.00 στην αρένα του Ποδηλατοδρομίου.

Σημ.: Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές. Τις ακριβείς διαστάσεις θα μετρήσει ο προμηθευτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 25/11/2016.

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 721/7030.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ