ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

                                                                                             Μαρούσι ,  31/08/2017

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος άμεσης αποκατάστασης των ζημιών σε πλάκες μαρμάρου από συστολή-διαστολή  που  εγκυμονούν κινδύνους για τους διερχόμενους στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης»  , σύμφωνα με την αριθμ. 543/17190 εισήγηση του αρμόδιου τμήματος  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ κ΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΏΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,  έως την Παρασκευή 1/09/2017 και ώρα 15.00.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει   στην άμεση αποκατάσταση των ζημιών  στις πλάκες μαρμάρου που προήλθαν από συστολή-διαστολή και εγκυμονούν κινδύνους για τους διερχόμενους στον περιβάλλοντα χώρο, όπως στο  υπ’ αρ. 543/17190 υπηρεσιακό σημείωμα προμήθειας υλικών του αρμόδιου τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Δνσης ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  λεπτομερώς περιγράφεται:

  • Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση πλακών μαρμάρου τύπου Καβάλας διαστάσεων 80Χ60Χ3 με δημιουργία κατάλληλου αρμού διαστολή κατά την τοποθέτηση. Τεμάχια 11.-
  • Αποξήλωση, κόψιμο και επανατοποθέτηση με κατάλληλο αρμό διαστολή σε πλάκες μαρμάρου που έχουν φουσκώσει. Τεμάχια 4.

Η αποκατάσταση πρέπει να αποπερατωθεί μέχρι 7/09/2017 διότι στις 9/09/2017 θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο η εκδήλωση της AMITA MOTION με μεγάλη προσέλευση θεατών.

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση  είναι  απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων  στο  χώρο ώστε να τους υποδειχθούν οι επιφάνειες  (κατόπιν ραντεβού με  την τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773).

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι την Παρασκευή 1/09/2017 στις 15.00.- στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης  543/17190.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα  με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

  Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834773.         

                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ 

                                                                 ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ