ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 05/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών, για την αγορά ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων, για την επισκευή του ηλεκτρολογικού πίνακα στο λεβητοστάσιο του Κολυμβητηρίου, (εισηγ, 1111/4341) του τμημ. Η-Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ έως τις 13/12/2013.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω ηλεκτρολογικά υλικά :

1. 4 τεμ. Ρελέ τριπολικό 18,5 KWστα 400V AC3. Ενδεικτικός τύπος LCI D48 Tesys της Schneider.

2. 4 τεμ. Θερμικό προστασίας κινητήρα τριπολικό περιοχή ρύθμισης 24-32Α. Ενδεικτικός τύπος LRD32 Tesys της Schneider

3. 4 τεμ. Χρονικό ρελέ εργασίας 0,1-30S.Ενδεικτικός τύπος LADT2 Tesys της Schneider

4. 4 τεμ. Επιπλέον επαφές 1ΝΟ+1NC για τα παραπάνω ρελέ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1111/4341

Πληροφορίες ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο τηλ. 210 6834762

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ