ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 05/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά μηχανισμών ντουζιέρων Κολυμβητηρίου του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 1106/8325), έως 13/12/2013

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει 8 τεμάχια Μηχανισμών Ντουζιέρων Κολυμβητηρίου.

Τύπος Ντουζιέρας : INCASSO DOCCIA R751 της RIVER S.p.A.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1106/8325

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ τηλ. 210-6868075

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210-6834762