ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 16/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά μελάνια για εκτυπωτή για την κάλυψη των αναγκών του Εργαστηρίου DOPING (εισηγ, 1142/9257), έως Τετάρτη 18/12/2013

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει μελάνια γνήσια, για εκτυπωτή HP Laserjet 3015D, κωδικός HP CE255A, ποσότητα 4 τεμ.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως Τετάρτη 18/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1142/9257.-

 

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210 6834075 και 6937320078

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ