ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών προμήθειας καρταναγνώστη για το σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου στα βοηθητικά γήπεδα του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ, 1156/11200) του Τμήματος Αθλητικών Χώρων, έως 27/12/2013.-

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προμηθευτεί ένα Καρταναγνώστη PROXIMITY για τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής εισόδου στα βοηθητικά γήπεδα του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1156/11200.-

 

Πληροφορίες Βασίλειος Καρασούλης, στo τηλ. 210 6834075 .-

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ