ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 07/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση προβλημάτων συστήματος SCADA του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 1168/4400), έως 13/01/2014

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί

 

Την αποκατάσταση προβλημάτων επικοινωνίας συστήματος SCADA μέσης τάσης και να γίνουν οι αντίστοιχες εργασίες αποκατάστασης αυτών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/01/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1168/4400

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ