ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ , (εισηγ,11/4116), έως 20/01/2014

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών:

 

Αλυσίδα για αλυσοπρίονο Husgvarna 440

Βήμα αλυσίδας : 0,325/8,25 (2 Τεμάχια)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/01/2014

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 11/4116

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ