ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 14/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αντικατάσταση φίλτρου άνθρακα .(εισηγ, 14/8332), για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. Η-Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, έως  20/01/2014
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να  προβεί στην τοποθέτηση (υλικά και εργασία) φίλτρων ενεργού άνθρακα σε 2 σημεία τελικής χρήσης του προπονητηρίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως  20/01/2014

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 14/8332

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       210  6834762

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ