ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 15/01/2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για το γεοφωνικό εντοπισμό διαρροής ύδατος σε δίκτυο ύδρευσης . (εισηγ, 4/8328), έως 21/01/2014.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί το γεοφωνικό εντοπισμό διαρροής ύδατος , σε δίκτυο ύδρευσης προς wc θεατών θύρας 35 Κεντρικού Σταδίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 21/01/2014

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 4/8328

Πληροφορίες κ. Β.Καρασούλης τηλ. 210 6834569

Γεωργάκης Δημήτρης 210 6834762

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ