ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Bασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 23/01/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την μετατροπή της θύρας επικοινωνίας του BMS στο Τέννις .(εισηγ,47/9163, έως 29/01/2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την μετατροπή της θύρας επικοινωνίας του ελεγκτή CX9900 του BMS στο Τέννις από RS485 σε Ethernet με την προσθήκη μονάδας EGX100MG και αναβάθμιση λογισμικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29/01/2014.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 47/9163.-

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης τηλ. 210-6834569

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ