ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24/01/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την συντήρηση Υ/Σ της ΔΕΗ του Τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ,36/9156), έως 30/01/2014

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» στην προσπάθειά συντήρησης των κεντρικών Υ/Σ της ΔΕΗ Κ1 και Κ3, προβαίνει στην πλήρωση 3ων διακοπτών Μ.Τ. με 5F6.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30/01/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 36/9156.-

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ