ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 11/09/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

 

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά υλικών για το τμήμα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (εισηγ, 794/10490), έως 18/09/2013

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω υλικά :

 

1.Λουκέτα GOLDOOR 75mm (κοντόλαιμα) 30 τεμ. με 5 κλειδιά MASTER

2.Λουκέτα GOLDOOR 60mm (μακρύλαιμα) 20 τεμ. με 5 κλειδιά MASTER

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 18/09/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 794/10490

 

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 2106868075 και 6937320078

 

 

 

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ