ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 15/10/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά υλικών του τμήματος ΠΡΑΣΙΝΟΥ (εισηγ, 882/8708), έως 22/10/2013

 

 

 

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω υλικά :

1. Εκτοξευτής νερού στατικά Ιrritrol 15A 30 τεμ 2. Ακροφύσια στατικά 15Α 40 τεμ.

3. Εκτοξευτήρες γραναζωτοί Irritrol CR500 15 τεμ.

4. Σύνδεσμοι Lock Φ 50 20 τεμ.

5. Λάστιχα ποτίσματος 1 100 μέτρα

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 22/10/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 882/8708

 

 

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210-6868075 & 6937320078

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ