ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 08/11/2013

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή μοτέρ προσαγωγής αέρα για το τμήμα Η-Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (εισηγ, 999/4375), έως 15/11/2013

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή των κάτωθι μοτέρ:

1. Για το Μηχανοστάσιο Νο 2

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΚΚΜ 2.2

Μοτέρ 2 ταχυτήτων-Ιπποδύναμη 20 KW-Στροφές 1000 RPM-Παροχή αέρα 30000m3/h

2.Για το Μηχανοστάσιο Νο 4

Τεχνικά χαρακτηριστικά: ΚΚΜ 4,2

Μοτέρ 2 ταχυτήτων-Ιπποδύναμη 18 KW-Στροφές 1104 RPM-Παροχή αέρα 26930m3/h

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 15/11/2013

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 999/4375

Πληροφορίες : ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στο τηλ. 2106868075 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ στο τηλ. 2106834762

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ