ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 7/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. , (εισηγ,127/9119), έως 13/02/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών:

 

Ούπα πλαστικά Νο 8 ( 5 πακέτα )

Ούπα πλαστικά Νο 10 ( 3 πακέτα )

Ξυλόβιδες σταυρωτές Νο 4 Χ 20mm ( 1 πακέτο ), No 4 X 40mm ( 1 πακέτο ) , No 4 X 60mm ( 1 πακέτο )

Λαμαρινόβιδες σταυρωτές : Νο 4,2 Χ 32 και Νο 4,8 Χ 32 από ( 2 πακέτα )

Νο 4,8 Χ 19 και φρεζάτη 4,2 Χ 19 ( 1 πακέτο )

Δίσκοι κοπής inox 125mm ( 3 πακέτα )

Spray για ψυχρό γαλβάνισμα ( 5 τεμάχια )

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/02/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 127/9119

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ