ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 19/11/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά Ελαστικών Αυτοκινήτου για το ΤΜΉΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ (εισηγ, 1047/3990), έως 25/11/2013

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ διαστάσεων 175/70/13 καθώς επίσης και βαλβίδες για το υπηρεσιακό όχημα με αρ. ΚΗΟ 5638

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25/11/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1047/3990

 

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210 6868075 και 6937320078

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ