ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 7/02/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του τμήματος ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. , (εισηγ,120/9120), έως 13/02/2014

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια των παρακάτω υλικών:

1)Κοιλοδοκοί πάχους 3mm: 100 Χ 40 ( 10 βέργες ),70 Χ 30και 40 Χ 40 από ( 6 βέργες) , 60 Χ 60 ( 4 βέργες ).

2) Βαρέως τύπου πάχους 2mm: 70 Χ 30 , 100 Χ 40 , 40 Χ 40 , 40 Χ 20 από (6 βέργες )

3) Γωνίες μασίφ πάχους 3mm: 50 Χ 50 και 40 Χ 40 από ( 4 βέργες ), 30Χ 30 ( 6βέργες ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 13/02/2014

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 120/9120

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ