ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 16/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την πλήρωση διακοπτών Μ.Τ. με μονωτικό αέριο SF6, για τις ανάγκες του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων Ο.Α.Κ.Α. (εισηγ, 1136/4396), έως Παρασκευή 20/12/2013.
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί για τις ανάγκες του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων την πλήρωση τριών διακοπτών Μ.Τ. με μονωτικό αέριο SF6 και συγκεκριμένα λόγω χαμηλής στάθμης μονωτικού αερίου SF6 σε 3 διακόπτες Μ.Τ. που διαπιστώθηκε κατά την συντήρηση των κεντρικών Υ/Σ της ΔΕΗ Κ1 και Κ3.-

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως Παρασκευή 20/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1136/4396.-

 

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210 6834075 και 6937320078

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ