ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 16/12/2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

1η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά μελάνι εκτυπωτή για την κάλυψη των αναγκών της Δνσης Διοικητικού (εισηγ, 1126/0525), έως Τετάρτη 18/12/2013.

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει μελάνια γνήσια, για εκτυπωτή HP Color Laserjet CP1515n, Black τεμ.1 , Magenta τεμ.1, Cyan τεμ.1, Hellow τεμ. 1.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως Τετάρτη 18/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1126/0525.-

 

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210 6834075 και 6937320078

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ