ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 17/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αγορά ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ για το ΤΜΉΜΑ H-M EΓΚ/ΣΕΩΝ (εισηγ, 1073/4383), έως 20/12/2013

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει τα παρακάτω υλικά :

 

  • ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 3/1 ΖΩΝΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ KENTEC ΑΓΓΛΙΑΣ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1073/4383

 

Πληροφορίες ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ στα τηλ. 210 6834075 και 6937320078

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ