ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/12/2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

1 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτή για το Τμήμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων (εισηγ, 1155/7815), έως 27/12/2013.-

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να αγοράσει ποσότητα δύο τεμαχίων μελάνια για εκτυπωτή HP Laserjet 1020 για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Ο.Α.Κ.Α.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27/12/2013

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1155/7815.

 

Πληροφορίες Βασίλειος Καρασούλης, στα τηλ. 210 6834075 .-

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ